TOPlistInformace o Peruanské republice

1. Doklady

Pro vstup na území Peru je třeba cestovní pas ČR, jehož platnost musí být nejméně 60 dní po skončení platnosti uděleného víza.

 

2. Víza, režim vstupu, přihlašovací povinnost apod.

Peruánské úřady vydávají několik druhů víz:

a) turistické - až na 90 dnů,

b) obchodní - až na 90 dnů,

c) pro studující - až na 90 dnů,

d) tranzitní - na 2 dny, ale lze prodloužit až na 15 dnů.

Při vstupu (buď na hraničním přechodě nebo již na palubě letadla) obdrží každá osoba tzv. "vstupní lístek" (Tarjeta de Embarcación), který vyplní. Prakticky jde o základní osobní údaje. Úředník pasové kontroly obě části "vstupního lístku" orazítkuje a druhou vrátí cestujícímu, kterou tento odevzdá při výjezdu ze země. Ztráta tohoto dokladu znamená nutnost jeho opětovného vyřízení na migračním úřadě.

Motorista vstupující do země potřebuje platný řidičský průkaz, technický průkaz od vozidla a pojistku uzavřenou buď u peruánské pojišťovny nebo u mezinárodní pojišťovny uznávané v Peru.

Přihlašovací povinnost do 90 dnů pobytu není zavedena. V případě delšího pobytu je třeba se přihlásit na místně příslušném migračním úřadě.

 

3. Celní předpisy, pojištění, povinná výměna valut apod.

Povinná směna valut či deviz není předepsána. Kromě národní měny (Nuevo Sol) volně obíhá i USD a je možno s ním kdekoliv platit, přičemž kurz je poměrně stabilní. Černý kurs prakticky neexistuje. U pouličních směnárníků existuje nebezpečí prodeje falešné měny.

Pro dovoz i vývoz zvířat a rostlin platí mezinárodní předpisy, tzn. že je vždycky vyžadován mezinárodní zdravotní certifikát a dle druhu zvířete příp. očkovací průkaz. Není možné vyvážet druhy chráněné zákonem nebo uvedené na listině ohrožených druhů. Trestní sankce je v prvním případě 1-3 roky, ve druhém 2-4 roky nepodmíněného odnětí svobody.

4. Služby

Peru je z pohledu českého turisty stále relativně drahá země. Slušný hotel v rezidenční čtvrti (a v jiné se z bezpečnostních důvodů v žádném případě nedoporučuje nocovat - byť by cena byla sebeatraktivnější) stojí okolo 100 USD/noc. Noc v hostalu (např. San Isidro Inn) se dá pořídit za 40-50 USD. Existují i velmi levné hostaly v ceně okolo 10 USD.

Cena taxi je zásadně smluvní. V žádném případě se nedoporučuje používat sběrné kamionety nahrazující neexistující MHD, protože nejčastěji právě v těchto dopravních prostředcích dochází k okradení turistů. Autobusy jsou používány na dálkové trasy, přičemž cena jízdenky je závislá na vzdálenosti - zhruba 400 km se dá ujet za 30 PES.

Dálniční poplatky činí cca 1 USD a opravňují k cestě k nejbližšímu výběrčímu místu (50 až 80 km). Povrch místních dálnic je relativně dobrý. Ve vnitrozemí je však třeba počítat s častými výmoly, hlavně po dešti, případně s padajícím kamením. K tomu se přidružuje vysoká bezohlednost místních řidičů, někdy řídících pod vlivem drog, a možnost přepadení (hlavně v okamžiku zastavení nebo poruchy).

Ceny pohonných hmot:

benzín 95 (Special) 6,56 PES/galon

Restaurace:

oběd v běžné restauraci 30-60 PES/osoba

Kupovat jídlo od pouličních prodejců přijde možná levněji, ale zdravotní následky mohou být velmi špatné. Hlavně v letním období se na mnoha místech vyskytuje cholera. Pro informaci se uvádí orientační ceny některých druhů potravin dostupných v síti obchodních středisek E. Wong a Santa Isabel:

chleba 4,50 PES/kg (cca 0,30 PES/ks)

máslo 5 PES/225 g

mléko 2,60 PES/l

jablka 3-7 PES/kg

pomeranče 5,5 PES/kg

uzeniny 25 PES/kg

sýry 30 PES/kg

jogurty 5 PES/l (2-5 PES/ks)

nealko nápoje 4 PES/1,5 l

Veškeré ovoce i zelenina se před požitím musí bezpodmínečně desinfikovat.

Voda ve vodovodním řadu je běžně nepoživatelná. Pitná voda se musí kupovat ve speciálních nádržích, tzv. botellonech, o objemu 10 litrů (10 solů) nebo 5 litrů.

 

5. Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

První pomoc:

rychlá lékař. pomoc 705000

červený kříž 482005

SOS zelený kříž 750447

Lékárny:

24-hodinová služba 422219 - 422678

Policie:

Miraflores 453537

San Isidro 424940, 424610

Magdalena 612535, 618035

Jesus Maria 247445, 319786

Hasiči: 166

Velvyslanectví ČR v Limě:

Embajada de la República Checa

Baltazar la Torre 398

San Isidro, Lima

tel.: 00511-2643374, 2643381

fax: 00511-2641708

6. Specifika, bezpečnostní situace apod.

Peru je země typická velmi vysokou pouliční kriminalitou. Pro pobyt platí všechna obecná pravidla, jejichž dodržováním lze předejít krádeži osobních dokladů a peněz. Nedoporučuje se provozovat individuální vysokohorskou turistiku, kdy evropští turisté často podceňují reálné klimatické podmínky.

Velvyslanectví České republiky v Limě má konzulární působnost rovněž pro sousední Bolivijskou republiku. V naléhavých případech se lze obrátit na honorární konzulát České republiky v La Pazu:

Consulado Honorario de la República Checa

Calle Covendo No. 1

Villa Fatima

La Paz

tel.: 005912-210112, 210329, 212119, 212540

fax: 005912-213004

Velvyslanectví: Velvyslanectví Peru v ČR: Hradecká 18, 130 91 Praha 3, tel. (02) 67 31 06 94, 67 31 08 82, fax: (02) 67 31 19 72
Další informace: přihlašovací povinnost do 90 dnů neexistuje, povinná výměna valut není
TOPlist


Google