TOPlistNabídka sponzorovi

Jste firma, která chce být o krok před konkurenci?

Chcete se zviditelnit prostřednictvím sportu?

Máte takovéto marketingové cíle?

 • zvyšování stupně známosti a popularity firmy,
 • propagaci určitého image podniku,
 • získávání nových zákazníků,
 • neutralizování konkurenční reklamy.

Pak právě zde máte tu jedinečnou příležitost.

Nabídky sponzorovi:

 • reklamy
  • umístění loga sponzora na hlavní straně internetových stránek PERU 2000 a dále pak na všech souvisejících stranách webu s aktivním odkazem na domácí stránky sponzora
  • reklama na sportovním oděvu
  • ve sportovních časopisech a cestovatelských časopisech (Montana, TaH, Dobrodruh, …) formou poděkování v reportáži, fotografie s reklamou na sportovním oděvu
 • u poskytnutých výrobků
  • provedení testů výrobků firmy (nových materiálů) v náročném vysokohorském prostředí a sepsání příslušného vyhodnocovacího protokolu
  • jejich propagace
 • besedy po návratu z akce
  • ohlášení sponzora před, během a po akci
  • uvedeni sponzora na plakátech a dalších tiskovinách akce

 


Uvolněni finančních prostředků na tělesnou výchovu a sport

Zákon c. 586/1992 Sb. o daních z přijmu.

 1. (20 odst. 8) Právnické osoby od základu daně lze odečíst hodnotu daru poskytnutých právnickým osobám na tělovýchovnou a sportovní činnost pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 korun. V úhrnu lze odečíst nejvýše 2% ze základu daně.
 2. (15 odst. 8) Fyzické osoby od zakladu daně lze odečíst hodnotu daru poskytnutých právnickým osobám na financováni tělovýchovné a sportovní činnosti pokud uhrnná hodnota daru ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně nebo 1 000 korun. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze zakladu daně.
TOPlist


Google